Vergoeding

Voor u als cliënt is het belangrijk te overwegen een restitutie-polis af te sluiten (in plaats van een natura-polis) bij een zorgverzekeraar om verzekerd te zijn van vrije artsenkeuze en in de meeste gevallen volledige vergoeding van de behandeling te krijgen. De hoogte van de vergoeding kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Ook als de behandeling geheel wordt vergoed, betaalt u wel uw eigen risico.

In principe dient er een verwijsbrief zijn van de huisarts of een andere erkende verwijzer voor de specialistische GGZ (SGGZ). Bij uitzondering voor de basis GGZ, die door niet veel zorgverzekeraars vergoed wordt. Voor kinderen/ jongeren tot 18 jaar is een toegang via de gemeente ook een mogelijkheid.

De praktijk heeft voor 2022 en 2023 een contract afgesloten met:

- A.S.R., met Ditzo.

- Eno Salland.

- ONVZ, met VvAA en Jaaah.

Zilveren Kruis, waaronder ook Pro Life, De Friesland, FBTO, Achmea en Interpolis.

- Menzis, waaronder Anderzorg, Hema en VinkVink.

- DSW Zorgverzekeraar, met inTwente en Stad Holland.

- VGZ, waaronder Univé, IZA, IZZ, UMC, Zorgzaam, Bewuzt en Zekur.

- Caresq, met Eucare Insurance.

Voor kinderen en jeugd is er onder meer een overeenkomst met Midden-IJssel/Oost-Veluwe, waarbij verwijzingen voor Apeldoorn, Zutphen en Deventer bij voorkeur lopen via de Toegang/ het CJG.


Als een afspraak niet door kan gaan, dient deze uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden.

Anders kan deze in rekening gebracht worden voor een no show tarief van 50 euro. U kunt deze kosten niet verhalen op u zorgverzekeraar of op de gemeente.

De zorgverzekeraars zijn per 1 januari 2022 overgegaan op het Zorgprestatiemodel voor de bekostiging. Dat houdt in dat alle voorgaande DBC's per 31 december 2021 zijn afgesloten. Voor een korte introductie van wat dit Zorgprestatiemodel inhoudt, zie het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=_cTrSO4pvFs

De gehanteerde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn hier te vinden:

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz

Het uurtarief voor degenen die een behandeling zelf willen betalen is 135 euro (100 euro per zitting van drie kwartier).

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.