Werkwijze

Kennismaking:

De meeste mensen komen uit de Stedenvierhoek Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Zwolle en omstreken, maar sommige mensen vinden van ver daarbuiten de weg naar de praktijk.

In de intakefase gaat het erom iemand goed te leren kennen, een duidelijk beeld te krijgen van de problemen en om samen haalbare doelen te formuleren voor de behandeling. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van hoe lang de behandeling waarschijnlijk gaat duren. De behandeling zelf is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig en zal tenminste aan het einde worden geëvalueerd.

Doorgaans zal de diagnostiekfase voor de basis GGZ bestaan uit 1 gesprek en voor de specialistische GGZ, bij complexe problematiek, uit 2 gesprekken bij voorkeur in 2 achtereenvolgende weken. Als degene die wordt aangemeld een kind of een jongere is, zal een deel van het eerste gesprek samen met de ouder(s) worden gevoerd. Tegelijk zal een afspraak met de ouder(s) worden gemaakt om de ontwikkeling van het kind door te spreken.

Aan de hand van de gegevens uit de diagnostiekfase wordt in de meeste gevallen een behandelovereenkomst opgesteld. Deze wordt in het adviesgesprek besproken.

De behandeling vindt plaats op de praktijk, maar wordt ook wel afgewisseld met beeldbellen. Dit is ook een mogelijkheid als het vanwege ziekte of symptomen daarvan, niet mogelijk of gewenst is om naar de praktijk te komen.

Zonder een erkende verwijzing naar doorgaans de specialistische GGZ valt de behandeling niet onder de verzekerde zorg. 

Als een afspraak niet door kan gaan, dient deze uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Anders kan er no-show factuur gestuurd worden van 50 euro

U heeft altijd te maken met een eigen risico bij een zorgverzekeraar. Als u vragen hebt over uw zorgverzekering, kunt u het beste vooraf met uw zorgverzekeraar overleggen in hoeverre de behandeling bij GGZ Christoph wordt vergoed.
Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar kunt u overleggen met uw gemeente. In het geval van gezamenlijk gezag is het van belang dat beide ouders akkoord zijn, voordat hun kind wordt aangemeld.

Na ontvangst van uw verwijzing of aanmelding, via ZorgDomein, de post, de website of e-mail, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen, maar tenminste binnen een week, met uitzondering van ziekte of vakantie. U mag ook telefonisch contact opnemen, waarbij we bespreken waarvoor u of uw kind verwezen wordt en dat u de verwijsbrief meeneemt naar de eerste afspraak.

Als er sprake is van een wachttijd die langer is dan 4 weken, zal dit op de website vermeld worden onder 'veelgestelde vragen'..

Als we een eerste afspraak hebben, ontvangt u daarna of soms vooraf een of meerdere vragenlijsten. De bedoeling is dat u deze invult.

Het is wettelijk verplicht je te legitimeren in het eerste gesprek. Neem dus een paspoort, identiteitsbeweijs of rijbewijs mee. Daarnaast wordt uw/jouw BSN nummer in het dossier genoteerd.