Werkwijze

Kennismaking:

De meeste mensen komen uit de Stedenvierhoek Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Zwolle en omstreken, maar sommige mensen vinden van ver daarbuiten de weg naar de praktijk.

In de intakefase gaat het erom iemand goed te leren kennen, een duidelijk beeld te krijgen van de problemen en om samen haalbare doelen te formuleren voor de behandeling. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van hoe lang de behandeling waarschijnlijk gaat duren. De behandeling zelf is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig en zal aan het einde worden geëvalueerd.

Doorgaans zal de diagnostiekfase voor de basis GGZ bestaan uit 1 gesprek en voor de specialistische GGZ, bij complexe problematiek, uit 2 gesprekken bij voorkeur in 2 achtereenvolgende weken. Als degene die wordt aangemeld een kind of een jongere is, zal een deel van het eerste gesprek samen met de ouder(s) worden gevoerd. Tegelijk zal een afspraak met de ouder(s) worden gemaakt om de ontwikkeling van het kind door te spreken.

Aan de hand van de gegevens uit de diagnostiekfase wordt in de meeste gevallen een behandelovereenkomst opgesteld. Deze wordt in het adviesgesprek besproken.

 

Aanmelding:

Doorgaans komt iemand op verwijzing van de huisarts of een andere erkende verwijzer zoals een medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit gebeurt als er sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische problematiek, zoals:

 • ADHD of ADD
 • Angsten en/of een paniekstoornis
 • Autisme of een autismespectrumstoornis
 • Dwang (obsessieve-compulsieve stoornis)
 • Depressie of een andere stemmingsstoornis
 • Eetproblematiek
 • Posttraumatische stressstoornis
 • Psychotische klachten of schizofrenie
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Selectief mutisme
 • Somatoforme stoornissen (onbegrepen lichamelijke klachten)
 • Tic-stoornissen
 • Of een combinatie van bovenstaande problemen.

Vanaf 1 januari 2014 is de GGZ opgesplitst in basis GGZ en specialistische GGZ. De huisarts of een andere erkende verwijzer bekijkt aan de hand van de ernst en de complexiteit van de problematiek welk vermoeden van een stoornis er is en of deze past bij de specialistische of de basis GGZ. Bij de basis GGZ is een onderverdeling gemaakt van kort, middel, intensief en chronisch.

Zonder een erkende verwijzing valt de behandeling niet onder de verzekerde zorg. 

De praktijk heeft voor 2016 en 2017 een contract afgesloten met:

-  Multizorg VRZ. Hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars vallen: Eno Salland, A.S.R., ONVZ en Zorg en Zekerheid.

Voor 2017 zijn er eveneens overeenkomsten met:

-  Zilveren Kruis, waaronder onder meer ook de volgende zorgverzekeringen vallen: Pro Life, OZF, De Friesland, FBTO, Avéro Achmea, YouCare, Ziezo, Aevitae B.V. en Interpolis.

- Menzis, waaronder eveneens: Anderzorg, Azivo, Hema, PMA.

-  DSW Zorgverzekeraar waaronder de inTwente en Stad Holland Zorgverzekeraars.

Voor kinderen en jeugd zijn er overeenkomsten afgesloten met de regio's Midden-IJssel/ Oost-Veluwe, IJsselland, Centraal Gelderland, FoodValley en Noord-Veluwe.

Als een afspraak niet door kan gaan, dient deze uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden.

Als u een restitutie polis heeft, wordt de behandeling bij GGZ Christoph doorgaans geheel vergoed, waarbij u vanzelfsprekend wel te maken hebt met een eigen risico. Als u een dergelijke polis niet hebt, kunt u tevoren met uw zorgverzekeraar overleggen in hoeverre de behandeling bij GGZ Christoph wordt vergoed.  

Doorgaans vindt u daarvoor een tabel op de website van uw zorgverzekeraar.

Voor kinderen/jongeren < 18 jaar kunt u hierover overleggen met uw gemeente. 

In het geval van gezamenlijk gezag is het van belang dat beide ouders akkoord zijn, voordat hun kind wordt aangemeld.

 

Na ontvangst van uw aanmelding, via de post of e-mail, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen, maar tenminste binnen een week, met uitzondering van ziekte of vakantie. U mag ook telefonisch contact opnemen, waarbij we bespreken waarvoor u of uw kind verwezen wordt en dat u de verwijsbrief meeneemt naar de eerste afspraak.

Als er sprake is van een wachttijd die langer is dan 4 weken, zal dit op de website vermeld worden onder 'veelgestelde vragen'.. 

Als we een eerste afspraak gemaakt hebben, ontvangt u doorgaans een of meerdere vragenlijsten. De bedoeling is dat u deze ingevuld meeneemt naar de eerste afspraak.

Het is wettelijk verplicht je te legitimeren in het eerste gesprek. Neem dus een paspoort, identiteitsbeweijs of rijbewijs mee. Daarnaast wordt uw/jouw BSN nummer in het dossier genoteerd.