MRS

Geachte heer/mevrouw, beste jongere,

Bijgaand vindt u/vind je een vragenlijst die meer inzicht kan bieden in de eigen geloofsbeleving en
spiritualiteit.

Hartelijk dank alvast voor de medewerking!

Margreet de Vries-Schot, psychiater-psychotherapeut

Ik ben tevreden over de invulling van mijn leven

Ik geloof dat God van mij houdt en om mij geeft

Ik heb een persoonlijke relatie met God

Privé bidden tot God schenkt mij weinig voldoening

Ik weet niet wie ik ben, waar ik vandaan kom en waar naartoe ik op weg ben

Ik weet niet wat ik met mijn toekomst aan moet

Ik geloof dat mijn leven duidelijk een doel heeft

Ik heb niet veel vreugde in het leven

Mijn God verleent mij weinig persoonlijke kracht en ondersteuning

Voor mij is het leven een positieve ervaring

Mijn relatie met God draagt bij aan mijn gevoel van welbehagen

Ik geloof dat God niet geïnteresseerd is in mijn dagelijkse bezigheden

Ik heb een goed gevoel over de toekomst

Ik voel me het meest vervuld als ik in nauw contact met God sta

Ik heb geen bevredigende relatie met God

Ik voel dat het leven vol van conflicten en ongeluk is

Ik geloof dat God zich betrokken voelt bij mijn problemen

Het leven heeft weinig zin

Ik voel me goed over de richting die mijn leven uitgaat

Mijn relatie met God zorgt ervoor dat ik mij niet eenzaam voel

Ik ervaar de aanwezigheid van God in mijn leven

Mijn geloof is de kern van mijn bestaan

Ik probeer mijn geloof tot uitdrukking te brengen in het dagelijks leven

Mensen gaan op diverse wijzen om met problemen.

Wilt u/ wil je aangeven hoe vaak u/ jij met problemen omgaat op de
manieren zoals die in de volgende stellingen beschreven worden?

Wanneer ik mij zorgen maak over een situatie, ontleen ik rust aan eerdere
ervaringen waar mij een uitweg werd aangereikt
Na een moeilijke periode wordt de diepere zin van mijn problemen mij onthuld
Wanneer ik problemen heb, vertrouw ik er op dat de betekenis en bedoeling
ervan me uiteindelijk geopenbaard zullen worden
Als ik problemen heb, geloof ik erin dat mij een oplossing aangereikt zal worden
Als ik mij afvraag hoe een probleem op te lossen, vertrouw ik erop dat mij na verloop van tijd een oplossing gegeven wordt
In moeilijke tijden geloof ik erin dat zich uiteindelijk een uitweg aandient
Bij het oplossen van mijn problemen, overkomt het me dat dingen vanzelf op hun plaats vallen
Als zich een moeilijk kwestie voordoet, stel ik me open voor oplossingen die zich aandienen
Hoe vaak gaat u/ ga jij met problemen om op de manieren zoals die in de volgende uitspraken beschreven worden?

Als ik problemen heb streef ik naar een sterkere band met God
Als ik problemen heb zoek ik Gods liefde en zorg
Als ik problemen heb zoek ik hulp bij God om mij niet te laten leiden door boosheid
Als ik problemen heb probeer ik samen met God het probleem aan te pakken
Als ik problemen heb probeer ik te zien hoe God mij er sterker door probeert te maken
Als ik problemen heb vraag ik vergeving voor mijn zonden
Als ik problemen heb concentreer ik me op mijn geloof, zodat ik kan stoppen met piekeren
Als ik problemen heb vraag ik me af of God mij misschien verlaten heeft
Als ik problemen heb voel ik me gestraft door God voor mijn gebrek aan toewijding
Als ik problemen heb vraag ik me af wat ik heb gedaan dat God mij straft
Als ik problemen heb vraag ik me af of God nog wel van mij houdt
Als ik problemen heb vraag ik me af of mijn kerkelijke gemeente/geloofsgenoten mij in de steek heeft/hebben gelaten
Als ik problemen heb concludeer ik dat dit door toedoen van de duivel is gebeurd
Als ik problemen heb stel ik vragen bij de macht van God
Ik heb last van psychische problemen
Ik heb last van angsten
Ik heb last van dwanghandelingen en/ of dwanggedachten
Ik heb last van depressieve gevoelens
Ik heb last van relatieproblemen (bijv. met partner/kind)
Ik heb last van persoonlijkheidsproblematiek (bijv. borderline)
Ik heb last van mijn teruggetrokkenheid
Ik heb last van waandenkbeelden
Ik heb last van het zien van beelden of horen van stemmen die anderen niet horen of zien
Ik heb last van het niet kunnen aangaan en onderhouden van contacten met anderen
Ik heb last van mijn eigen drukke en chaotische gedrag
Ik heb last van verslaving aan alcohol en/ of drugs of anderszins,

namelijk

Ik heb last van eetproblemen
Ik heb last van andere problemen,

namelijk

Het volgende deel betreft belevingsvragen
Hoe ik me in het algemeen voel

Ik voel me prettig
Ik voel me nerveus en onrustig
Ik voel me tevreden
Ik kan een tegenslag maar heel moeilijk verwerken
Ik voel me in vrijwel alles tekort schieten
Ik voel me uitgerust
Ik voel me rustig en beheerst
Ik voel dat de moeilijkheden zich opstapelen zodat ik er niet meer tegenop kan
Ik pieker te veel over dingen die niet zo belangrijk zijn
Ik ben gelukkig
Ik word geplaagd door storende gedachten
Ik heb gebrek aan zelfvertrouwen
Ik voel me veilig
Ik voel me op mijn gemak
Ik ben gelijkmatig van stemming
Ik ben tevreden
Er zijn gedachten die ik heel moeilijk los kan laten
Ik neem teleurstellingen zo zwaar op dat ik ze niet van me af kan zetten
Ik ben een rustig iemand
Ik raak helemaal gespannen en in beroering als ik denk aan mijn zorgen van de laatste tijd
Bent u/ ben jij bereid om aan het eind van de behandeling nog een keer deze vragenlijst in te vullen?
Ruimte voor vragen /opmerkingen
Naam

Klik hier om door te gaan naar de MRS vragenlijst
For English click here